Friday, December 30, 2016

Ali Pashë Telepena i vërtetë

Kush ishte me te vertetë Ali Pashë Tepelena, një dokumentar me Taulant Cekën


v