Sunday, October 8, 2017

Fshatrat e Përmetit


Fshatrat e Përmetit sipas zonave

BALLABAN
Ball
Ballaban
Beqaraj
Bubës
Kajcë
Komarak
Kondas
Mazhar
Pavar
Psar
Toshkëz
Vinokash

DISHNICË 
Beduqas
Bënjë
Fratar
Gërdas
Katundishtë
Kodrishtë
Kuqar
Leskovec
Mërtinjë
Panarit
Riban
Senican
Tolar
Varibop
Xhanaj

KËLCYRË
Fshat Këlcyrë (Guri)
Leskaj
Limar
Malëshovë
Mbrezhdan

SUKË
Sukë
Çorogunj
Delilaj
Fshat i Ri
Goricë
Luar
Podgoran
Rodenjë
Shelq
Sukë
Taroninë
Topojan
Ujmirë
Zhepovë

ÇARÇOVË
Çarçovë    
Biovizhdë
Draçovë
Iliar-Munushtir
Kanikol
Pëllumbar
Strëmbec
Vllaho–Psilloterë
Zhepë

FRASHËR
Frashër
Gostivisht
Kreshovë
Miçan
Ogren
Kostrec
Soropull
Vërçisht
Zavalan

PETRAN
Petran    
Badëlonjë
Benjë-Novoselë
Bodar
Delvinë
Gjinakar
Kaludh
Lëshnicë
Leusë
Lipë
Lipivan-Trabozishtë
Lupckë
Ogdunan
Petran
Qilarisht
Tremisht

PISKOVË
Piskovë
Alipostivan
Argovë
Borockë
Bual
Gosnisht
Grabovë
Hotovë
Kosinë
Kosovë
Kutal
Mokricë
Zleushë
Odriçan
Pacomit
Pagri
Piskovë
Raban
RapckëRenditja e fshatrave të Përmetit sipas alafabetit
Alipostivan
Argovë
Badëlonjë
Ball
Ballaban
Beduqas
Bënjë
Benjë-Novoselë
Beqaraj
Biovizhdë
Bodar
Borockë
Bual
Bubës
Çarçovë  
Çorogunj
Delilaj
Delvinë
Draçovë
Frashër
Fratar
Fshat i Ri
Fshat Këlcyrë (Guri)
Gërdas
Gjinakar
Goricë
Gosnisht
Gostivisht
Grabovë
Hotovë
Iliar-Munushtir
Kajcë
Kaludh
Kanikol
Katundishtë
Kodrishtë
Komarak
Kondas
Kosinë
Kosovë
Kostrec
Kreshovë
Kuqar
Kutal
Lëshnicë
Leskaj
Leskovec
Leusë
Limar
Lipë
Lipivan-Trabozishtë
Luar
Lupckë
Malëshovë
Mazhar
Mbrezhdan
Mërtinjë
Miçan
Mokricë
Odriçan
Ogdunan
Ogren
Pacomit
Pagri
Panarit
Pavar
Pëllumbar
Petran
Petran  
Piskovë
Podgoran
Psar
Qilarisht
Raban
Rapckë
Riban
Rodenjë
Senican
Shelq
Soropull
Strëmbec
Sukë
Taroninë
Tolar
Topojan
Toshkëz
Tremisht
Ujmirë
Varibop
Vërçisht
Vinokash
Vllaho–Psilloterë
Xhanaj
Zavalan
Zhepë
Zhepovë
Zleushë


Fshatrat e Përmetit