Saturday, May 20, 2017

Këlcyra - fotografi të rralla

Ura e vjetër e Grykës së Këlcyrës viti 1936

Fotografi e mëposhtme janë bërë nga italianët gjatë luftës së parë botërore aty nga viti 1918.

Në Shqipëri - Ngushtica e Këlcyrës